Zespół

Lek. Grzegorz Piekoszewski

LEKARZ, SPECJALISTA  PSYCHIATRII

Lekarz psychiatra z ponad 10 letnim doświadczeniem klinicznym. Absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ukończył specjalizację w Klinice psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wieloletni pracownik Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w ostatnich latach związany głównie z Oddziałem Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju. Współpracował także z kilkoma Poradniami Zdrowia Psychicznego w obrębie Krakowa. Obecnie prowadzi prywatną praktykę oraz współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Jego zainteresowania zawodowe obejmują psychiatrię kliniczną, szczególnie w zakresie zaburzeń afektywnych, nerwicowych i psychoz, z uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego.

Specialist in psychiatry, a physician with over 10 years of clinical experience. A graduate of the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University Medical College. He gained clinical experience at the Department and Clinic of Psychiatry of UJ Medical College, including the Day Ward for the Treatment of Emotional and Mood Disorders and in Mental Health Clinics in Krakow. His professional interests mainly include affective, neurotic and personality disorders, including psychodynamic understanding.

Mgr Katarzyna Piekoszewska (Zagórowska)

PSYCHOLOŻKA, SPECJALISTKA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, CERTYFIKOWANA  PSYCHOTERAPEUTKA  PTP

Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr cert. 370), ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalistka psychologii klinicznej, zrealizowała szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie z podspecjalizacją w zakresie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych (nr MLP 0061/2019). Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ oraz biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Obecnie pracuje w Poradni Leczenia Nerwic  Pro Psyche w Krakowie. Przez ponad 10 lat była związana ze Szpitalem Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie, pracując w ramach Oddziału Ogólnopsychiatrycznego, Oddziału Psychiatrii Sądowej, a także w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także pracując Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Mgr Katarzyna Szostok

PSYCHOLOŻKA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, PSYCHOTERAPEUTKA 

Psycholożka w trakcie specjalizacji klinicznej, zrealizowała szkolenie specjalizacyjne w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w podspecjalizacji zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, obecnie jest w trakcie procesu certyfikacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego. Aktualnie pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych w oparciu o psychodynamiczne rozumienie człowieka. Prowadzi psychoterapię osób z objawami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeń związanych ze stresem oraz zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 

Dr n. med. Karolina Kwiatkowska

PSYCHOLOŻKA, SPECJALISTKA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, PSYCHOTERAPEUTKA 

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, psychoterapeutka. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim CMUJ. Zrealizowała szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, całościowy kurs psychoterapii na Wydziale Lekarskim CMUJ, a także wiele szkoleń przede wszystkim z zakresu neuropsychologii, diagnozy i terapii psychologicznej. Pracując jako psychoterapeuta specjalizuje się przede wszystkim w terapii zaburzeń lękowych, nerwicowych, zaburzeń związanych ze stresem i manifestujących się objawami somatycznymi. Ukończyła szkolenia z zarówno z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jak i psychodynamicznej. Ostatnio kształci się przede wszystkim w zakresie technik tzw, trzeciej fali CBT – terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), terapii opartej na uważności (MBCT), terapii schematów. W pracy terapeutycznej czerpie z wielu podejść i technik. W obszarze jej zainteresowań zawodowych jest także diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna. Zajmuje się diagnozą funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci, uwagi, języka, diagnozą inteligencji. Pracuje z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, po urazach czaszkowych, po zabiegach neurochirurgicznych. Prowadzi w tym zakresie terapię. Posługuje się językiem angielskim i pracuje z
pacjentami anglojęzycznymi. Pracuje w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Mgr Klaudia Wojnicka-Bober

specjalistka psychoterapii uzależnień

Certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Praktyczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.  Swoje doświadczenie w pracy rozwija w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego, pracując z osobami uzależnionymi w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną osób używających problemowo lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, alkoholu); pacjentów z uzależnieniami behawioralnymi oraz osoby uzależnione od tzw. chemsexu. Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami u których współwystępują inne zaburzenia z zakresu zdrowia psychicznego (np. zaburzenia osobowości; zaburzenia lękowe i nastroju). Konsultuje, a także prowadzi psychoterapię bliskich osoby uzależnionej. Prezentuje otwartą postawę na różnorodność płciową, seksualną oraz relacyjną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.